ขอต้อนรับสู่บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด 
บริษัทรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้บริการจดทะเบียนทุกประเภท รวมทั้งให้คำปรึกษา-จัดทำ-แก้ไขปรับปรุงทางด้านบัญชีและภาษีอากร บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และผู้ทำบัญชี (CPD) ที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน  เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างสูง โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ความถูกต้อง ความรวดเร็ว เน้นความตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์ ท่านสามารถวางใจในบริการ
และเชื่อมันในความจริงใจที่บริษัทมีให้กับท่าน..

บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
92/209 หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย 29 ถนนนเสรีไทย 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
โทร / แฟกซ์ 0 2732 5665 มือถือ 084 145 6954 (คุณโอ๋ วาสนา)

เที่ยงตรง ถูกต้อง มั่นใจ ในมาตรฐาน

ยินดีให้บริการทุกทิศทั่วไทย..

รับทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,ผู้ทำบัญชี,บริษัทบัญชี,ปิดงบการเงิน,การปิดงบการเงิน,บริษัทรับทำบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ค่าสอบบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,บัญชีภาษี,รับจ้างทำบัญชี,อัตราค่าสอบบัญชี,ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี,รับทำบัญชีอิสระ,ค่าตรวจสอบบัญชี,งานสำนักงานบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

        บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีการวางหลักประกันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการตรวจสอบบัญชี
      สำหรับงานตรวจสอบบัญชี ทางบริษัทได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้บริหารของบริษัท เคยมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทต่างๆ อย่างมากมาย ด้วยประสบการณ์งานทางด้านการตรวจสอบบัญชี ในที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความเชื่อถือในงานบริการตรวจสอบบัญชีของทางบริษัทเราโดยบริษัทที่หลากหลายอุตสาหกรรม ที่มีรายได้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไปจนถึงรายได้หลักพันล้านบาทขึ้นไป

ทำไมถึงเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับทางเรา
 • เราใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี, วางแผนการตรวจสอบบัญชี และใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ทำให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจสอบปกติ
 • เรามีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี และมีการทำหนังสือเสนอแนะแก่ผู้บริหารในกรณีที่เจอข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
 • เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าก่อนตรวจสอบทำให้ลดภาระของลูกค้าในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
92/209 หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย 29 ถนนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร / แฟกซ์ 0-2732-5665 มือถือ 08-4145-6954 (คุณโอ๋ วาสนา)

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี (Accounting Service)

         บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของบริษัทลูกค้า ช่วยให้งบการเงินของลูกค้าถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี, ประมวลรัษฏากร และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีไม่ถูกต้อง และเพื่อช่วยในการบริหารงานของลูกค้า ทางบริษัทมีการปิดงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งงบการเงินให้ลูกค้าได้ทราบถึงผลประกอบการของกิจการเป็นประจำทุกเดือน               

 ทำไมถึงต้องทำบัญชี

        การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
        การทำบัญชีจะยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร ต่อไปจะไม่ต้องกลัวสรรพากรมาเยี่ยม


ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี


 • การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
 • ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
 • ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

Package    อัตราค่าบริการ          จำนวนเอกสาร
Small      2,000 บาท/เดือน     0- 5 รายการ/เดือน
Medium   3,000 บาท/เดือน    15-30 รายการ/เดือน
Max        4,500 บาท/เดือน    31-50 รายการ/เดือน
Max Plus 6,000 บาท/เดือน    51-70 รายการ/เดือน

หมายเหตุ: เรามีพนักงานรับส่งเอกสาร สามารถไปรับเอกสารที่บริษัทของท่านได้ทั่วกรุงเทพ

ขอบเขตงานบริการ ด้านการบันทึกบัญชี
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
 • ด้านประกันสังคม
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัท


    ข้อมูลเบื้องต้น
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนารายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5)


เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
 • เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม


หมายเหตุ: บริการข้างต้นได้รวมอยู่ในค่าบริการรายเดือนเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)
  Package    อัตราค่าบริการ           จำนวนเอกสาร
  Year A       6,000 บาท/ปี          50 รายการ/ปี
  Year B     10,000 บาท/ปี         100 รายการ/ปี
  Year C     14,000 บาท/ปี         150 รายการ/ปี

Package year ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน


ทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปีบริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
92/209 หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย 29 ถนนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร / แฟกซ์ 0-2732-5665 มือถือ 08-4145-6954 (คุณโอ๋ วาสนา)บริการวางระบบบัญชี.

บริการรับวางระบบธุรกิจและบัญชี (Set up Business accounting system)

เราช่วยให้การทำงานของบริษัทลูกค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มงานขึ้น ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นดังนี้
 • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้า
 • ทำให้เอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
 • เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต
 • เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน
 • เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
 • ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
 • ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
 • จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญของลูกค้า


บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
92/209 หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย 29 ถนนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร / แฟกซ์ 0-2732-5665 มือถือ 08-4145-6954 (คุณโอ๋ วาสนา)จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท (Business Registration)

          บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้บริการจดทะเบียนบริษัทในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทมีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน
        โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง หรือ ยังไม่เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียน, ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการจดเบียนบริษัท หรือ เรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจาก ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่อนข้างจะยุ่งยากและซับซ้อน

ทำไมต้องใช้บริการจากเรา

          เราไม่เพียงแต่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น เรายังให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยไม่คิดเงินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจดทะเบียนบริษัทให้กับคุณลูกค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
 • รับจดทะเบียนบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท
       1. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)      
        
       ตั้งบริษัท             5,000  บาท
       ค่าบริคณห์สนธิ         500  บาท
       ค่าอากร                 400  บาท
       ค่าคัดสำเนาเอกสาร   450  บาท
       รวม                   6,350  บาท

       2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท   

          ค่าบริการจดทะเบียน + ค่าทนายความ + ค่าผู้สอบบัญชี =  4,900  บาท
          รวมทั้งสิ้น   11,250  บาท

หมายเหตุ : ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,000 บาท ทุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการให้บริการ

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษีอากร


ระยะเวลาในการดำเนินการ

      ระยะเวลา 3-5 วัน โดยประมาน ในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม
 • จดทะเบียนตั้งบริษัท ราคา 4,900 บาท
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 • จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท

บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
92/209 หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย 29 ถนนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร / แฟกซ์ 0-2732-5665 มือถือ 08-4145-6954 (คุณโอ๋ วาสนา)
ธุรกิจที่เราเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบบัญชี

ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับตรวจสอบบบัญชี
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
 • ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป
 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจพลังงาน

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

        สำหรับค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า โดยเราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากปริมาณพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,900 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)


บริษัท เอสพีดี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
92/209 หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย 29 ถนนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร / แฟกซ์ 0-2732-5665 มือถือ 08-4145-6954 (คุณโอ๋ วาสนา)